• Üniversite Adı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Mimarlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Mimarlık alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak.

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru Koşulları :
a) Mimarlık alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak,
b) Araştırma Görevlisi için; başvurulan alanda ALES’ten en az 70 ve üzeri puan almış olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,


Muafiyet;
1) Doktorasını tamamlamış olanlar (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir),
2) 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ dan muaftır.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1) Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
2) Özgeçmiş
3) Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi
4) Diploma Fotokopileri (lisans, yüksek lisans varsa doktora)
5) Onaylı lisans Transkripti
6) Nüfus cüzdanı fotokopisi
7) 1 Adet vesikalık fotoğraf
8) Var ise, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL"yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.