• Üniversite Adı ŞİFA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 21.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Halk Sağlığı Hemşireliğinde Doktora yapıyor olmak.

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI:
- Halk Sağlığı Hemşireliğinde Doktora yapıyor olmak.
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
- KPDS veya ÜDS’de İngilizce'den en az 50 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Başvuru Formu

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
- Nüfus Cüzdan Sureti
- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf
- Onaylı diploma fotokopileri
- Lisanüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge


ADRES:
Ankara Cad. No:45 35100 Bornova İZMİR