• Üniversite Adı PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 21.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans derecesine sahip olmak

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Meslek Yüksekokulumuzun,

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik – Kadro Sayısı: 1
İngilizce Hazırlık – Kadro Sayısı: 1

programlarında görevlendirmek üzere 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede ilan edilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Öğretim Görevlileri alınacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik - Kadro Sayısı: 1


* Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak,

İngilizce Hazırlık - Kadro Sayısı: 1

* Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans derecesine sahip olmak,Tüm kadrolar için;

* Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak, (Yüksek lisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)

* ALES 'den 100 üzerinden (Lisans öğretiminden mezun olduğu puan türünde) en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ile 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)

* Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ve İngilizce Hazırlık programları için KPDS veya ÜDS İngilizce sınavlarından 100 üzerinden en az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri puan almış olmak


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

* Başvurular Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.) Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- YÖK Formatlı Özgeçmiş

3- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- İngilizce programlar için KPDS/ÜDS belgesi veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen İngilizce Sınavından almış oldukları puanı belirten belge (Aslı, onaylı fotokopisi/internet çıktısı)

6-ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)

7- Lisans Diploması var ise Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları

8- Lisans Transkripti

9- İş Tecrübesi ve/veya Hizmet Belgesi (Bir başka kurumdan atanmış olanlar veya meslek alanlarında tecrübe sahibi olanlar)

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar


Not : Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.