• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Matematik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 20.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Matematik ya da Uygulamalı Matematik alanlarında doktoralı, bölümümüz Kriptoğrafi Sertifika programındaki dersleri ve Nesneye Dayalı Programlama ile Veri Yapıları derslerini verebilecek nitelikte olmak.

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Atılım Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Başvuru Koşulları

a) Matematik ya da Uygulamalı Matematik alanlarında doktoralı, bölümümüz Kriptoğrafi Sertifika programındaki dersleri ve Nesneye Dayalı Programlama ile Veri Yapıları derslerini verebilecek nitelikte olmak.

b) ALES’den mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Özelşartlar

MADDE 7- (4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

Başvuruda İstenen Belgeler:

Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
Özgeçmiş
ALES belgesi fotokopisi
Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi
Diploma Fotokopileri ile Onaylı lisans Transkript
Hizmet belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

24 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olan yazılı sınavın sonucuna göre adaylar 25 Eylül 2012 tarihinde önce 20 dakika sürecek olan bir seminer vereceklerdir ve daha sonra İngilizce sözlü mülakat yapılacaktır. Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (tergenc@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.


Tel: 0 312 586 82 20