• Üniversite Adı SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme ve Yönetim*Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı İktisat
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Ekonomi alanında Yüksek Lisans Mezunu olmak,

SÜLEYMEN ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
- KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Özel Şartlar:
- En az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıya alanında en az on yıl tecrübeli olmak,

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. www.ssu.edu.tr)
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (1 adet),
- Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,

SÜLEYMEN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı
Hayriye Dumankaya Yerleşkesi Atalar Mahallesi
Şehit Hakan Kurban Caddesi No:44
P.K.34865 Kartal/İSTANBUL
Tel : (216) 586 45 00