• Üniversite Adı MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Tıp Fakültesi
 • Bölüm Adı Temel Tıp Bilimleri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 20.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Biyoloji Bölümünden Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C.
MEVLANA UNIVESITESI REKTORLUGU'NDEN

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümünde istihdam etmek üzere 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede yayımlanan "öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kadrolara araştırma görevlisi alınacaktır.

Bölüm : Temel Tıp Bilimleri

Ana Bilim Dalı : Fizyoloji

Kadro Tipi : Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı : 1

Açıklama : Biyoloji Bölümünden Yüksek Lisans yapmış olmak.A) GENEL ŞARTLAR

a) ALES' den en az 80 ve üzeri, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS'den en az 60 ve üzeri puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge).B) ÖZEL ŞARTLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında
kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu
kararıyla belirlenir.

c) İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.C) MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

Başvurdukları fakülteölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
Özgeçmiş
Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
Yabancı dil sınav (KPDSÜDS ve Eşdeğeri) belgesi fotokopisi
Onaylı Lisans diploma fotokopisi
Onaylı Yüksek Lisans diploma fotokopisi
Lisans transkripti (Resmi)
Yüksek Lisans transkripti (Resmi)
Nüfus cüzdan fotokopisi
Vesikalık fotoğraf 1 adet (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)D) BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru için tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

Not: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

Araştırma Görevliliği Sınav Takvimiİlk Başvuru Tarihi : 06.09.2012

Son Başvuru Tarihi: 20.09.2012

Ön Değerlendirme : 21.09.2012

Giriş Sınavı : 24.09.2012

Sonuçların İlanı : 26.09.2012


E) BAŞVURU YERİ

Mevlana Üniversitesi Yeni İstanbul Caddesi No: 235 42003 Selçuklu KONYA Telefon: 444 42 43

Faks: 0 (332) 241 11 11

E-posta: tip@mevlana.edu.tr