• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 21.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans diploması ile 20. Yüzyıl Türk Şiiri üzerine çalışmış olmak.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu için 2547 Sayılı Kanununun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca okutman alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR
* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

* KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir İngilizce sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya tamamen İngilizce eğitim ve öğretim yapan yükseköğrenim kurumundan alınmış bir lisans diplomasına sahip olmak,

* ALES 'ten 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlarla, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
* Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörlüğüne , e-posta yoluyla son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- Yabancı dil sınav belgesi

6- ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)
7- Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) transkript
8- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

Başvuru belgelerinin sepp_info@sehir.edu.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.
Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.