• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Medya ve İletişim,Sinema veya İletişim ve Tasarım alanında bir lisans programından mezun olmak ve TV, Sinema, Medya veya Tasarım alanlarında bir Yüksek Lisans programına kayıtlı veya kayıt olmaya hak kazanmış olmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:


-Medya ve İletişim,Sinema veya İletişim ve Tasarım alanında bir lisans programından mezun olmak ve TV, Sinema, Medya veya Tasarım alanlarında bir Yüksek Lisans programına kayıtlı veya kayıt olmaya hak kazanmış olmak

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.


-35 yaşından gün almamış olmak,


-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,


-KPDS-ÜDS/80 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak


-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


Başvurular şahsen veya e-posta (gamze.celek@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.E-posta ile gönderilen belgelerin orjinallerinin "Giriş Sınav Tarihi"nde şahsen iletilmesi zorunludur.


1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8-Lisans Transkript belgesiBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

İletişim Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888138