• Üniversite Adı ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı İngilizce Hazırlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 8
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde okutman alınacaktır.A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den alanında en az 70,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olması şartları aranır.B. ÖZEL ŞARTLAR

1.İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak,

ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
İngilizce öğretiminde (belgelendirmek şartıyla) en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak şartları aranır.C. MUAFİYET

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ dan muaftır.D. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER

- Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

- Özgeçmiş

- Merkezi sınav (ALES) belgesi

- Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi

- Onaylı diploma fotokopisi

- Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi

- Lisans transkripti (Resmi)

- Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi

- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesiE. BAŞVURU YERİ

Zirve Üniversitesi Kızılhisar Kampusu 27260 GAZİANTEP/TÜRKİYE

Tel: 0342 444 4 978 - 211 66 66

Faks: 0342 211 67 49

www.zirve.edu.trF. BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru süresi 28.08.2012 - 14.09.2012 tarihleri arasındadır.