• Üniversite Adı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı için, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu ve Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl çalışmış veya alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 ve 19 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır.


T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulumuz Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında görevlendirmek üzere; İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu ve Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl çalışmış veya alanında Yüksek Lisans yapmış Öğretim Görevlileri alınacaktır. Adayların KPDS veya ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak,


MUAFİYET


Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ


Adayların başvurularını Üniversitemizin Pangaltı, Ergenekon Cad. No:45 Şişli/İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.

Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


- Başvuru dilekçesi (Başvurdukları birim adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

- ALES Belgesi Fotokopisi

- ÜDS veya KPDS Belgesi Fotokopisi

- Lisans Belgesi Fotokopisi

- Lisans Transkripti Fotokopisi

- İş Tecrübesi ve/veya Hizmet Belgesi (Bir başka kurumdan atanmış olanlar veya meslek alanlarında tecrübe sahibi olanlar)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- 1 Adet Fotoğraf

- YÖK Formatlı Özgeçmiş

- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)

- Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

- Var ise Bilimsel Çalışmalarını Kapsayan DosyaNOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesiyle suretiyle yapılabilir.

Eksik belge ile yapılan müracaatlar ile başvuru süresi dolduktan sonra yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.


Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.