• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Uluslar arası İlişkiler ve AB (Türkçe)
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Uluslar arası İlişkiler ve AB lisans mezunu ve Uluslar arası İlişkiler ve AB alanında Yüksek lisansa kayıtlı olmak.

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

- KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak


Özel Şartlar :

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreterliği'ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreterliği
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2355-2354