• Üniversite Adı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA
 • Anabilim Dalı RADYO VE TELEVİZYON
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 17.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans mezunu olmak ve Radyo Televizyon ve Sinema Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede ( Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazate ) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a)2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

d)Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)ÖZEL ŞARTLAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


a)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
b)Adayların ALES puan şartı başvurduğu alanda olmalıdır.
c)İlan edilen kadro derecesine atanabilme şartını taşıyor olmak.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz."

BAŞVURU

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

—İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun unvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe ekinde ( http://www.gumushane.edu.tr/dosya/ak...ro_basvuru.doc ) onaylı lisans mezuniyet belgesi, lisans transkript belgesi (resmi), ALES belgesi, KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesi ekleyerek Gümüşhane Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.

—Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

—Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

YAZIŞMA ADRESİ: Gümüşhane Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Bağlarbaşı 29000 GÜMÜŞHANE Tel: 0 456 2337426
NOT: Üniversitemiz Web sayfasında www.gumushane.edu.tr yapılacak duyurular tebliğ yerine geçecektir.