• Üniversite Adı MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Mekatronik Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümlerinden Mezun olmak.

T.C. MEVLANA ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümünde istihdam etmek üzere 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede yayımlanan "öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kadrolara araştırma görevlisi alınacaktır.

Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi pozisyonunda başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.A) GENEL ŞARTLARa) ALES’den en az 80, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge).B) ÖZEL ŞARTLARSon başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

a) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

b) İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.C) MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER*Başvurdukları fakülteölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

* Özgeçmiş

* Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

* Yabancı dil sınav (KPDSÜDS ve Eşdeğeri) belgesi fotokopisi

* Onaylı Lisans diploma fotokopisi

* Onaylı Yüksek Lisans diploma fotokopisi

* Lisans transkripti (Resmi)

* Yüksek Lisans transkripti (Resmi)

* Nüfus cüzdan fotokopisi

* 1 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

* Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)D) BAŞVURU SÜRESİBaşvuru için tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.Not: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.Araştırma Görevliliği Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 29.08.2012

Son Başvuru Tarihi : 13.09.2012

Ön Değerlendirme : 17.09.2012

Giriş Sınavı : 19.09.2012

Sonuçların İlanı : 21.09.2012E) BAŞVURU YERİMevlana Üniversitesi

Yeni İstanbul Caddesi No: 235

42003 Selçuklu KONYA

Telefon: 0 (332) 442 42 43

Faks: 0 (332) 241 11 11

E-posta: muhendislik@mevlana.edu.tr