• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 14.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Tarih bölümünde yüksek lisans yapmış olmak, bilim ve entellektüel tarih alanında çalışmış olmak.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü için 2547 Sayılı Kanununun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

ARANAN KOŞULLAR
* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen koşulları taşımak,

* Tarih bölümünde yüksek lisans yapmış olmak,bilim ve entellektüel tarih alanında çalışmış olmak

- KPDS/ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri bir puan almış olmak veya tamamen İngilizce eğitim ve öğretim yapan yükseköğrenim kurumundan alınmış bir lisans diplomasına sahip olmak,

* ALES 'den 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlarla, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanlarda ALES şartı aranmaz.)

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
* Başvurular şahsen veya e-posta yoluyla Üniversitemiz İnsan Kaynaklarına son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayaların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.Başvuruların IR referans koduyla yapılmasını rica ederiz.

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- İngilizce Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- Yabancı dil sınav belgesi

6- ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına ilişkin belge)
7- Öğrenim belgeleri (Lisans/ Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi) Transkript

8- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

Başvuru belgeleri, ik@sehir.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge içeren başvurular dikkate alınmayacaktır.