• Üniversite Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Eki.12
 • Kadro Derecesi 5

Mali Hukuk ABD - Hukuk Fakültesi mezunu ve Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Enstitülerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca “lisansüstü eğitim amacıyla (lisansüstü eğitim süresince)” açıktan, yeniden ve naklen atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
Atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir)
KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den veya ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması gereklidir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Giriş Sınavı Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen dönüşüm tabloları esas alınacaktır.
İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.

MUAFİYETLERBu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı (ALES) aranmaz.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİAdaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.Özgeçmiş,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Lisans Diploması ve Transkripti,
Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,
Bir adet fotoğraf,
ALES Belgesi,
Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Enstitülerimize ulaşmış olması gerekmektedir. Adaylar sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son başvuru tarihine kadar Enstitülerimize ulaşmadığı taktirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.Enstitülerimiz adına kendi adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.DUYURULUR!.ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI:Fen Bilimleri Enstitüsü

Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA

Telefon : 0.332. 241 05 25Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA

Telefon : 0.332. 241 05 50Sosyal Bilimler Enstitüsü

Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA

Telefon : 0.332. 241 05 24