• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Olmak. Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlilik derecesini Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden almış olmak.

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES mezun olunan bölümün puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- KPDS ve ÜDS'den en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Olmak.
- Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlilik derecesini Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden almış olmak.Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (hr@okan.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.


T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Tuzla Kampusu, Pk. 34959
Akfırat-Tuzla / İSTANBUL
Tel : 0 (216) 677 16 30 Dahili : 1189
Faks : 0 (216) 339 16 47