• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Anabilim Dalı ULUSARASI İLİŞKİLER
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 12.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 5

Uluslar arası İlişkiler Lisans Mezunu olmak ve aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak, ALES ten en az 75 puan almış ve KPDS, ÜDS veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak. Uluslar arası Güvenlik ve Terör alanında en az 2 yıl Akademik Çalışma yapmış olmak. ( Uluslararası İlişkiler Teorilerinde eleştirel Güvenlik alanında çalıştırılmak üzere istihdam edilecektir.)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REK TÖRLÜĞÜNDEN DUYURUÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.