• Üniversite Adı GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı TÜRK DİLİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görevlendirilmek üzere: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, Yeni Türk Dili alanında yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yabancılara Türkçe öğretimi konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.2.Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.MUAFİYET1. Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.2. Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1. Dilekçe (http://www.giresun.edu.tr / adresinde yayınlanacaktır.)

2. Özgeçmiş.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. Lisans transkripti .(4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır)

Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.

6. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık).
7. ALES Belgesi. ( Son üç yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)
8. İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile bir fiil ilgili alanda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir).

10. İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora diploması veya öğrenci belgesinin onaylı örneği

11. Lisans mezuniyeti sonrası alanları ile ilgili deneyim belgesi. (Sigorta dökümü tecrübe belgesi yerine geçmemektedir.)
12. Uzman kadrosuna başvuran adaylarda eğitim sertifikası.NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav Sonucu Üniversitemiz İnternet sitesinde yayınlanacaktır. Adayların, başvurdukları kadro derecesini veya üç alt ve üç üst dereceyi kazanmış hak olarak almaları gerekmektedir.BAŞVURU YERİ: Personel Daire Başkanlığı’na şahsen ve ya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.