• Üniversite Adı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TAVŞANLI M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 4

(Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı için) Fakültelerin İşletme bölümü lisans mezunu olup, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış ve alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'na, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurma Şartları

Genel Şartlar

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Öğretim Görevlisi atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan aranır.

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

Fakültelerin İşletme bölümü lisans mezunu olup, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış ve SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerinden çalışma konusu ile ilgili alınacak belge ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler

Yukarda belirtilen genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar, başvurulan ünvan, birim, bölüm, program, kadro adedi, kadro derecesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki akademik personel kadro ilanı duyuru detay numarası, kendi telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, özgeçmiş, 1 adet vesikalık fotoğraf, not çizelgesi fotokopisi (lisans ve yüksek lisans), mezuniyet (ilgili daldan lisans ve ilgili daldan yüksek lisans) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış veya noter onaylı fotokopisi, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge fotokopisi), nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, varsa yayınlanmış eserlerin listesi, kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler, ALES belgesi (fotokopi veya internet çıktısı) ve yabancı dil sınavı sonuç belgesi (fotokopi veya internet çıktısı) ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Tavşanlı / KÜTAHYA adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan yada eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.