• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Uluslararası İlişkiler
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Yüksek lisans derecesini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Yüksek lisans derecesini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.
3. Türkiye -ABD –İsrail İlişikileri ile Türkiye Dış Politikası konusunda uzmanlaşmış ve aynı zaman da Ortadoğu bölgesinin siyasal ve ekonomik kalkınması ile bu bölgenin uluslararası ilişkileri konusunda dersler verebilmek
4. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlarının bulunması
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. ALES’den en az 70,
6. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösterir belge.
6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuru Yeri
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Cibali /İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.