• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı HEMŞİRELİK
 • Anabilim Dalı RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Hemşirelik lisans mezunu olmak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile ilk defa, açıktan veya naklen atama yoluyla Öğretim Görevlisi alınacak olup, ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

A- ÖZEL ŞARTLAR :
-Hemşirelik lisans mezunu olmak,
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak,
-Belgelendirmek şartıyla alanında en az 10 yıl deneyimli olmak

B- BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten, en az 70 puan almış olmak, (lisans öğreniminde mezun olunan alandan)
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

C- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi: www.ikc.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.
2-Özgeçmiş
3-Lisans diploması fotokopisi,
4-Lisans transkript fotokopisi,
5-Yüksek Lisans diploması fotokopisi,
6-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
7-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
8-Alanında en az 10 yıl deneyimi bulunduğuna dair belge.
NOT:
-Bu ilanın son başvuru tarihine kadar istenen belgelerle birlikte ilan bitiş tarihi mesai bitiş saatine kadar ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
-İstenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Başvuruda belgelerin aslını getirmek şartıyla Kurumumuz tarafından da "Aslı Gibidir" onayı yapılmaktadır.
-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular değerlendirilmeyecektir.
-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
-İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-Eksik ve/veya onaysız evrağı bulunan başvurular kabul edilmeyecektir.

Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.