• Üniversite Adı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 07.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 4

Su Ürünleri Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince Öğretim Elemanı alınacaktır.BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

a) 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş) (3 yıl geçerliliği bulunan) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

d) Sadece bir kadroya müracaat edilebilecektir, birden fazla müracaatlarda ise yapılan müracaatlardan hiçbiri kabul edilmeyecektir.

e) Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.

Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.BAŞVURUDA ÖZEL ŞARTLAR

a)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


MUAFİYETLER

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar (disiplin cezası nedeniyle ayrılanlar hariç) için Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

− Dilekçe ( Başvuru dilekçelerinde başvurulan birim, unvanı, kadro derecesi, bölüm, anabilim dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. www.kastamonu.edu.tr/Birimler/Personel.html adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması.

− Özgeçmiş

− Merkezi sınav (ALES) belgesi

− Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS veya Muadili)

− Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

− Yüksek Lisans/Doktora Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Lisans ve Yüksek Lisans Not Transkripti (Onaylı)

− Nüfus Cüzdanı Örneği (Onaylı)

− 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

− Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya.

− Askerlik durum belgesi

− Daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesi

− Alanlarında tecrübe belgeleri (Çalışılan iş yerinden alınan belgeye Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

− Bazı kadrolar için aranan tecrübe şartı lisans mezuniyetinden sonraki dönemde yerine getirilmiş olmalıdır.

BAŞVURU YERİ

— Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (On Beş) gündür.

— Başvurular Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

— Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

— İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

— Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
— Ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayınlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU ADRESİ:

Kastamonu Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 37100
Kuzeykent / KASTAMONU

Tel : 0 366 280 42 42