• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Eğitim Fakültesi
 • Bölüm Adı Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)
 • Kadro Tipi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Yüksek Lisans yapmış ve Doktora Programına kayıt hakkı kazanmış olmak

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

- (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - İngilizce) KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak

- (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe) KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak


Özel Şartlar :

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Sekreterliği'ne şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi Sekreterliği
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2252-2254