• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 5

1- Biyoloji bölümünden mezun olmak ve alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, ALES ten en az 80 puan almış ve KPDS veya ÜDS den en az 75 veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. Pyrosequence Sistemi Cihazı Kullanım sertifikasına sahip olmak. Sıvı Kromotografi Yüksek Ayrımlı Quadrupole-Orbitrap Kütle-Kütle Spektrometre Sistemi cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 33/e

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.


Duyurulur.