• Üniversite Adı PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Makine veya Otomotiv lisans mezunu olup, AutoCad/ Solidworks programlarını bilen, Talaşlı/Talaşsız imalat, kaynak vb. işlerde deneyimli olmak.

T.C.
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenim dili zorunlu ingilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2012-2013 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, TAM GÜNLÜ UZMAN ALINACAKTIR.

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversite Rektörlüğüne şahsen veya posta* yolu ile mürcaat etmeleri gerekmektedir.

Aranan Koşullar;

En az iki yıl deneyim sahibi olmak
Başvurduğu kadronun alanıyla ilgili Yükseklisans derecesine sahip olmak veya Yükseklisansa başlamış olmak
ALES’ten alanında en az (70/100) puan almış olmak
KPDS/ÜDS için 50/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puan

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

Dilekçe, Özgeçmiş, 2 fotoğraf
Nufus Cüzdan sureti
Noter onaylı; diploma sureti ile lisans mezuniyet notunu gösrerir transkript
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”Başvuru ve Sınav Takvimi:İŞLEM


TARİH

Duyuru Başlama Tarihi


22.08.2012

Son Başvuru Tarihi


06.09.2012

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi


10.09.2012

Giriş Sınavı Tarihi


12.09.2012

Sonuçların Açıklanma Tarihi


17.09.2012Muafiyetler:

Daha önce bir Yükseköğrenim Kurumunda başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanırİLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar : (0216) 581 00 50, 581 00 61 Faks; 0216 581 00 51

Web Adresi: www.pirireis.edu.tr

Adres : Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü 34940 Tuzla/İstanbul*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.