• Üniversite Adı PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Matematik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Matematik Yüksek Lisans Mezunu veya doktora yapıyor olmak. (Doktoraya yeni kayıt yaptırmış olan adaylar da başvurabilir.)

T.C.
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenim dili zorunlu ingilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2011-2012 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversite Rektörlüğüne şahsen veya posta* yolu ile mürcaat etmeleri gerekmektedir.

Aranan Koşullar;

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
Başvurduğu kadronun alanıyla ilgili Yükseklisans derecesine sahip olmak veya Yükseklisansa başlamış olmak
ALES’te alanında en az 70/100 puan almış olmak
KPDS/ÜDS için 80/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puanBaşvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

Dilekçe, Özgeçmiş, 2 fotoğraf
Nufus Cüzdan sureti
Noter onaylı; diploma sureti ile lisans mezuniyet notunu gösrerir transkript
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”Başvuru ve Sınav Takvimi:İŞLEM


TARİH

Duyuru Başlama Tarihi


22.08.2012

Son Başvuru Tarihi


06.09.2012

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi


10.09.2012

Giriş Sınavı Tarihi


12.09.2012

Sonuçların Açıklanma Tarihi


17.09.2012
Muafiyetler:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğrenim Kurumunda başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanırİLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar; 0216 581 00 50, Faks ;0216 581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr

Adres : Pirireis Üniversitesi Rektörlüğü, 34940 Tuzla/İstanbul

*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz