• Üniversite Adı PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ders programında yer alan Güverte meslek derslerini vermek üzere en az Uzakyol I. Zabit yeterliğine sahip olmak.

T.C.
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenim dili zorunlu ingilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2012-2013 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversite Rektörlüğüne şahsen veya posta* yolu ile mürcaat etmeleri gerekmektedir.


Aranan Koşullar;

İlgili alanda Yüksek Lisans derecesini veya Lisans mezunu olup alanında en az on yıl tecrübeli olduğunu gösterir belge
Lisans Mezuniyet notunu gösterir tasdikli belge,
ALES BAŞARI BELGESİ (Lisans Öğrenimini Bitirdiği alandan 70/100)
KPDS/ÜDS veya TOEFL,IELTS gibi eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden asgari 80/100 puan almış olmak (Ana dili ingilizce olanlar ile Lisans veya Doktora Öğrenimini yurt içinde veya dışında öğrenim dili İngilizce olan bir proğramda tamamladığını belgeleyenler hariç)
Doktoralı olmak veya İngilizce eğitim yapılan Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak tercih nedenidir.Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

Dilekçe,özgeçmiş, 2 fotoğraf, N.Cüzdan fotokopisi, aranılan koşullarda istenilen belgeler.
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”Başvuru ve Sınav Takvimi:İŞLEM


TARİH

Duyuru Başlama Tarihi


22.08.2012

Son Başvuru Tarihi


06.09.2012

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi


10.09.2012

Giriş Sınavı Tarihi


12.09.2012

Sonuçların Açıklanma Tarihi


17.09.2012Muafiyetler:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanırİLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar : 0216 581 00 50, Faks ;0216 581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr

Adres : Pirireis Üniversitesi Rektörlüğü, 34940 Tuzla/İSTANBUL

*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz