• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı MİMARLIK
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Mimarlık alanında lisans, Kent Tasarımı ve Planlaması alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi almış olmak

Üniversitemiz birimlerinde ders vermek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:


-Mimarlık alanında lisans, Kent Tasarımı ve Planlaması alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi almış olmak,

-İngilizce eğitim veren eğitim kurumlarında en az 2 yıl iş tecrübesine haiz olmak,

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.


-Mezun olunan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,


-KPDS-ÜDS/85 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak


-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (emsal.orhan@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Sekreterliğine yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.E-posta ile gönderilen belglerin orjinallerinin giriş sınav tarihinde şahsen iletilmesi zorunludur.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Lisans Transkript belgesi

9-Bilimsel çalışma ve yayınlarBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı D Blok Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4117101