• Üniversite Adı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Lisans Programı için, Uluslararası Lojistik, Uluslarası Ticaret veya İşletme alanlarından birisinden Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak veya ilgili alanlarda doktora programına devam ediyor olmak ya da doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

T.C.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN,
Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KRİTERLER:
Uluslararası Lojistik, Uluslarası Ticaret veya İşletme alanlarından birisinden Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak veya ilgili alanlarda doktora programına devam ediyor olmak ya da doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

Başvurular İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad. No:6
Şişli-İSTANBUL
Tel: 0 212 311 50 00
Fax:0 212 216 84 41
E-posta: ikgelisim@bilgi.edu.tr

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
İlgili alan türünde ALES'ten en az 70 puan almış olmak, (ALES muafiyeti olan adayların değerlendirmelerinde 70 puan esas alınacaktır)
Yabancı Dil Sınav Belgesi'ne sahip olmak: KPDS/ÜDS (İngilizce) 80 veya TOEFL (IB:96 - CB:241 - PB:588) veya IELTS 6,5
Başvurularda, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi, 3. fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. Örnek Dilekçe Formu İnsan Kaynakları Birimi'nden temin edilebilir. Başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
ALES Belgesi
Yabancı Dil Sınav Belgesi
Öğrenim Belgeleri (alınan tüm diplomalar*, transkriptler, öğrenci belgesi)
*Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
İlgili Yönetmeliğin 14. maddesinde (muafiyet maddesi) belirtilen şartları taşıyan adayların daha önce aynı görevde çalışmış olmaları durumunda, çalışma belgesi getirmeleri zorunludur.
Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge sunmaları zorunludur.

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.