• Üniversite Adı HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 7

Fakültelerin İng. Öğretmenliği, Pedagojik Formasyon almış olmak koşuluyla Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edb. veya Amerikan Kültürü ve Edb. bölümü Lisans Programlarının birinden mezun olmak

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İngilizce Hazırlık Bölümü için başvuracak adayların: Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, Pedegojik Formasyonalmış olmak Koşuluyla Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans programlarının birinden mezun olmak.


OKUTMANLIK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
ALES’ den en az 70 puan almış olmak.
Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir.
ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla yapılabilir.
Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6- Öğrenim belgeleri (Lisans veya Yüksek Lisans)

7-Lisans Not Döküm Belgesi (Transkpirit)

8- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9- Varsa İngilizce öğretimi (ELT) alanında bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya.

İletişim Adresi:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Bölümü, Havalimanı Yolu Üzeri 8. Km Şahinbey/ GAZİANTEP

Tel: 0342 211 80 80 - 1122 Fax: 0342 211 80 81
info@hku.edu.tr wwwçhku.edu.tr
Elektronik Başvuru için Yüksekokul Sekreteri e-mail adresi :hmerve.tatli@gazikent.edu.tr