• Üniversite Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Aşçılık, Gıda Mühendisliği alanında en az lisans mezunu olmak ve Aşçılık alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak (belgelendirmek kaydıyla) veya Yükseklisans mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR
Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih 27516 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih 27516 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır.Aranan Nitelikler:

1. ALES'den ilgili alanda en az 70 puan almak.

2. Aşçılık, Gıda Mühendisliği alanında en az lisans mezunu olmak ve Aşçılık alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak (belgelendirmek kaydıyla) veya Yükseklisans mezunu olmak.İstenen Belgeler:

1.ALES sonuç belgesi.

2.Başvuru dilekçesi (Başvurdukları birim adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

3.YÖK Formatlı Özgeçmiş

4. Transkript ve Diploma örnekleriBaşvuru İçin:

Melda TOKCAN

Tel: 0212 867 51 07

Adres: Beykent Üniversitesi Şişli – Ayazağa Yerleşkesi

Ayazağa – Şişli / İSTANBULBaşvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesiyle suretiyle yapılabilir. Başvuru için son tarih, 31.08.2012 saat 17:00'dir. Posta ile yapılan başvuruların başvuru süresi içinde ilgili birime ulaşması gerekmektedir.Eksik belge ile yapılan müracaatlar ile başvuru süresi dolduktan sonra yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.Sonuçların İlanı

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Beykent Üniversitesi web sitesinde ilan edilecektir. Üniversite web sitesinden yapılan duyuru, tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.