• Üniversite Adı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin birinden Lisans mezunu ve Enstitülerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Programlarının birinden Yüksek Lisans mezunu.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevlendirilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de belirtilen asgari şartlar ve usuller çerçevesinde Türkçe Okutmanı alınacaktır.

Genel Şartlar:

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ’ndan son üç yıl içinde yüz (100) üzerinden en az yetmiş 70 puan (yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünün dikkate alınması, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir) almış olmak (ALES sonuçları yapıldıkları tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir).
2. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den (sınav dili İngilizce'den) yüz (100) üzerinden en az (50) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
3.Öndeğerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.

Muafiyet;

Doktorasını tamamlamış olanlar, ilgili yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler;

Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Rektörlüğe şahsen veya Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 P.K.35100 Bornova – İZMİR adresine kargo yoluyla yapılabilir. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2012’dir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


Adayların;
1. Başvuru Dilekçesi (başvurulan pozisyon, başvuru tarihi belirtilmelidir)
2. Güncel Özgeçmiş
3. Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi
5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6. Yabancı Dil (ÜDS/KPDS veya eşdeğeri) belge örneği
7. Merkezi Sınav (ALES) belge örneği,
8. Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
9.Muafiyet için adayların, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi onaylı hizmet belgeleri; İlanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışıldığını belirten atama yazısı örneği ile bordro belge örneği
10.Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olunduğunu belirten belge örneği
11. Yükseköğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Üniversitelerarası Kurul’dan onaylanmış denklik belgelerinin birer örneğini başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.


Ön Değerlendirme ve Yazılı Giriş Sınavı;

Başvuruları yönetmelikteki şartlara uygun olan Okutman adaylarının ön değerlendirme sonuçları, 04 Eylül 2012 tarihinde Üniversitemizin erişim sayfasında ilan edilecektir. Ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı giriş sınavına alınacak adayların, 6 Eylül 2012 tarihinde Üniversitemiz Alsancak Kampüsü’nde (ik.yasar.edu.tr adresinde 04 Eylül 2012 tarihinde ilan edilecek öndeğerlendirme sonuçlarında belirtilen saatte) nüfus cüzdanları beraberinde sınav için hazır bulunmaları gerekmektedir. Yazılı giriş sınavı sonuçları 10 Eylül 2012 tarihinden itibaren Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.