• Üniversite Adı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ÖZEL EĞİTİM
 • Anabilim Dalı ZİHİN ENGELLİLER
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 4

Özel Eğitimde lisans, Zihin Engelliler Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olmak.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca listede unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.Adayların başvurdukları kadroya kadro derecesi bakımından atama şartlarını taşımaları, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.Duyurulur.

BAŞVURULAR

Rektörlük Uzman kadrosu başvuruları Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar ilgili birimlerin Dekanlıkları ile Müdürlüklerine yapılacaktır. Adayların ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Dilekçe

- Fotoğraf (2 adet )

- Özgeçmiş (1 adet)

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)

- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi (2 adet)

- Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (2 adet)

- Yabancı Dil Belgesi (2 adet) (*)

- ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (2 adet)

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

- Alanlarında tecrübe belgesi (*)(*) İstenen Birim ve Ünvanlar İçin.

Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.