• Üniversite Adı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Biyoloji Bölümü Mezunu Olup, Moleküler Biyoloji Alanaında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.Başvuracak adaylarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A-Genel şartlar
1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Uzman kadrosuna başvurabilmek için ALES’den lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

B-Özel şartlar :
a) En az lisans mezunu olmak,
b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak

Muafiyet Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
Başvurma Şartları ve istenen belgeler İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar http://personel.rize.edu.tr/tr/?page_id=73 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak aşağıdaki evrakları tamamlayarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda adayların başvuru için istenen belgeleri eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına göndermeleri zorunludur. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz ve bu konuda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü sorumlu tutulamaz. Başvuru için gerekli belgeleri son başvuru gününe kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmayan veya eksik ulaştıran adayların başvuruları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve sınava alınmazlar.
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3 . İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi
4 . Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. Onaylı Lisans Belgesi ve Transkripti
7. Bir adet fotoğraf,
8. ALES Belgesi,
9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)