• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Rektörlüğe Bağlı Bölümler
 • Bölüm Adı Türk Dili
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Eğitimi) bölümlerinden mezun olmak, Alanında yüksek lisans yapmış olmak, Bir yükseköğretim kurumunda en az üç yıl çalışmış olmak.

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Okutman alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
- KPDS ve ÜDS'den (İngilizce) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak

Özel Şartlar :

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Türk Dili Bölümü'ne şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türk Dili Bölümü
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2598
Faks : 0(216) 626 10 80