• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İslami İlimler Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 29.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

İslam veya Osmanlı Tarihi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi için, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
35 yaşından gün almamış olmak,
Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,(Doktorasını tamamlamış olanlar yükseköğrenim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanlarda ALES şartı aranmaz)
KPDS/ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri bir puan almış olmak veya tamamen İngilizce eğitim ve öğretim yapan yükseköğrenim kurumundan alınmış bir lisans diplomasına sahip olmak,
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular e-posta yoluyla son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- Yabancı dil sınav belgesi

6- ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)
7- Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) transkript
8- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

Başvuru belgelerinin, isif_info @sehir.edu.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.
Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.