• Üniversite Adı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ADALET M.Y.O
 • Bölüm Adı HUKUK
 • Anabilim Dalı ADALET
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 11.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 18.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.01.2011
 • Kadro Derecesi 1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmak.

T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.Genel Şartlar:


- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan atamada (mezun olunan alanda) ALES’den en az 70 puan almış olmak.Muafiyet:1)Doktorasını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumları veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,-Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.Müracaatta İstenen Belgeler:-Başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dalları, ilan tarihini, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

-Özgeçmiş,

-Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

-Onaylı diploma fotokopisi, (Lisans ve Yüksek Lisans)

-Lisans transkripti (Resmi),

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

-2 adet vesikalık fotograf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

-Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi,Başvuru Yeri ve Şekli:


Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, gerekli tüm belgeler ile Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)


Not: *Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

*İlana ilişkin değerlendirmeler ve sınav sonuçları, ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.Başvuru Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ankara Yolu 7.Km. Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE İrtibat Tel: 0 318 357 42 42 - 2250