• Üniversite Adı ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 03.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden Lisans derecesine sahip olmak.

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”hükümleri çerçevesinde araştırma görevlisi alınacaktır.A. GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den alanında en az 70,
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olması,

şartlar aranır.B. ÖZEL ŞARTLAR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden Lisans derecesine sahip olmak.
ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,C. MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar,
31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar

merkezi sınav (ALES)’ den muaftır.D. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER

- Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

- Özgeçmiş

- Merkezi sınav (ALES) belgesi

- Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi

- Onaylı diploma fotokopisi

- Lisans transkripti (Resmi)

- Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi

- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesiE. BAŞVURU YERİ

Zirve Üniversitesi Kızılhisar Kampüsü 27260 GAZİANTEP/TÜRKİYE

Tel : 0 342 211 66 66

Faks : 0 342 211 67 49

www.zirve.edu.trF. BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru süresi 13.08.2012 - 03.09.2012 tarihleri arasındadır.NOT: Başvuru için gerekli tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya postayla yapılabilir. Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.