• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 28.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme, Metalurji, Malzeme veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.
Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başvuru Koşulları
a)Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme, Metalurji, Malzeme veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

b)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yüksek lisans öğrencisi olmak veya Eylül 2012 itibarı ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıracak olmak.

c)Merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir.)

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
e) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

1.Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

2.Özgeçmiş

3.ALES sonuç belgesi

4.Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi

5.Diploma fotokopileri ile onaylı lisans Transkript -- Hizmet Belgesi

6.Nüfus cüzdanı fotokopisi

7.1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

8.Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na şahsen veya posta (mate@atilim.edu.tr) ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir). Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

06836 İncek

Ankara Tel: 0 312 586 83 15