• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Psikoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 28.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Psikoloji Bölümü lisans, Gelişim Psikolojisi yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Sosyal Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Atılım Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü

Başvuru Koşulları

a) Psikoloji Bölümü lisans, Gelişim Psikolojisi yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Sosyal Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.

b) ALES’den mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Başvuruda İstenen Belgeler:

1.Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

2.Özgeçmiş

3.ALES belgesi fotokopisi

4.Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi

5.Onaylı diploma fotokopisi

6.Nüfus cüzdanı fotokopisi
7.Hizmet Belgesi Fotokopisi

8.1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9.Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Özel şartlar MADDE 7- (4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir). Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.