• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen- Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Çeviribilim
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Çeviribilim , Mütercim- Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDENÜniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesinde görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Giriş Sınav Tarihi ve Saati : 04 Eylül 2012 - saat: 10:00

Sınav Yeri : Güzel Sanatlar Binası Fen -Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü 7.kat Ofis 716

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 05 Eylül 2012


GENEL ŞARTLAR:

– Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

( 1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak şartı aranır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak Dil Puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelik madde: 7 ( Değişik :RG- 28/06/2009 -27272)ÖZEL ŞARTLAR:Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,


AÇIKLAMALAR :

- Çeviribilim , Mütercim- Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak,
- Sözlü Mahkeme Çevirmenliği konusunda sertifikalı olmak ve enaz 10 yıl iş deneyimine sahip bulunmak,

- Çeviribilim alanında yurtdışında yüksek lisans /doktora yapmış veya yapıyor olmak ,

- Teknik çeviri, sosyal bilimler çevirisi, edebiyat çevirisi, hukuk çevirisi, haber çevirisi alanlarından en az ikisinde yazılı alanda deneyim sahibi bulunmak,

- Editörlük eğitimi veya deneyimine sahip olmak ve çeviribilim alanında üniversite düzeyinde en az bir yıl ders vermiş olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

1 – Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans /Yüksek Lisans/ varsa Doktora mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti,
6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,

BAŞVURU ŞEKLİ:- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya serap.saglamdemir@yeditepe.edu.tr (hızlı erişim bölümü) internet adresine yapılacaktır.-Sonuçlar Fakültemizin http://www.yeditepe.edu.tr/bolumler/ceviribilim (ana sayfa haber bölümü) internet adresinde ilan edilecektir.MUAFİYET :Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.