• Üniversite Adı MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar Bilimleri alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C.
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi’ne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 92 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.ÖZEL ŞARTLAR
a) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
b) Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca ‘Aslı Gibidir’ yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
- Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş,
- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),
- Lisans Transkript Belgesi,
- ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesi,
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)BAŞVURU SÜRESİ VE ADRESİ

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, 38280, Talas / Kayseri adresine 27 Ağustos 2012 Pazartesi saat 17:00’ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.