• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı İŞLETME
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya İşletme Fakültesi bölümlerinden lisans mezunu olmak

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:


-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya İşletme Fakültesi bölümlerinden lisans mezunu olmak

-İşletmenin Yönetim Organizasyon alanında doktora çalışmalarını tamamlamış olmak

-Örgütsel öğrenme ve inovasyonla ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.


-Mezun olunan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,


-KPDS-ÜDS/85 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (sinem.garip@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Sekreterliğine yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.E-posta ile gönderilen belglerin orjinallerinin giriş sınav tarihinde şahsen iletilmesi zorunludur.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Lisans Transkript belgesi

9-Bilimsel çalışma ve yayınlarBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888113