• Üniversite Adı İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 24.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı (Hazırlık Sınıfında İngilizce Derslerini vermek üzere) için, Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği,İngiliz Dili ve Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden herhangi birisinden mezun yada ilgili alanda lisansüstü programından mezun olmak.

T.C.
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Meslek Yüksekokulumuzun Uygulama İngilizce ve Çevirmenlik Programına (Hazırlık Sınıflarında İngilizce Dersi vermek üzere) 2547 sayılı Kanunun 32.maddesi ile, 31.07.2008 tarihli ve 26953-19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uyarınca sözleşmeli statüde tam zamanlı Öğretim Görevlisi alınacaktır.BAŞVURU ŞARTI.

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği,İngiliz Dili ve Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden herhangi birisinden mezun yada ilgili alanda lisansüstü programından mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Merkezi Sınavdan (ALES) Lisans öğreniminden mezun olunan alandan en az 70 puan almış olmak.
KPDS ve ÜDS’den en az 80 puan veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR.

Lisans mezunlarının belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ.

Başvurular ilan yayın tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:114 Şişli/İSTANBUL adresindeki İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER.Başvurdukları programı belirten dilekçe.
Ayrıntılı Özgeçmiş.
Lisans veya Yüksek lisans veya Doktora Belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
ALES Belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
KPDS veya ÜDS belgesinin aslı yada onaylı örneği.
İş tecrübe belgesi.
Nüfus Cüzdanın onaylı örneği.
Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.
Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge.
Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.


Muafiyet
(1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME VE KESİN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.ikmyo.edu.tr veya www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAK OLUP, BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİ