• Üniversite Adı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.
 • Bölüm Adı ELEKTRONİK VE OTOMASYON
 • Anabilim Dalı MEKATRONİK
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 24.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin Elektirik Eğitimi Bölümü Mezunu olup, Elektrik Eğitimi veya Mekatronik Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.Başvuracak adaylarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
A-Genel şartlar
1-657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ALES’den lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak.
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
B-Özel şartlar
1- Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Muafiyet Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
Başvurma Şartları ve istenen belgeler İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar http://personel.rize.edu.tr/tr/?page_id=73 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak aşağıdaki evrakları tamamlayarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda adayların başvuru için istenen belgeleri eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına göndermeleri zorunludur. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz ve bu konuda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü sorumlu tutulamaz. Başvuru için gerekli belgeleri son başvuru gününe kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmayan veya eksik ulaştıran adayların başvuruları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve sınava alınmazlar.
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3 . İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi
4 . Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. Onaylı Lisans Belgesi ve Transkripti
7. Bir adet fotoğraf,
8. ALES Belgesi,
9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)