• Üniversite Adı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 28.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin İşletme veya Maliye bölümü mezunu olmak

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.Adaylar, Üniversitemizin http://basvuru.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi, elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler.Elektronik ortamda başvuru yapmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların müracaatları ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve süresi içerisinde ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
Merkezi sınavdan (ALES) (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ) en az 70 puan almış olmak, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır. )
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliği onaylanmış olmak,
Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük ve 5’lik sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği notlar kullanacaklardır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ÖZEL ŞARTLAR

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak.
Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak. (Yüksek lisans mezunu adaylarda tecrübe şartı aranmaz.)

(Tecrübenin lisans eğitiminden sonra olması, SGK’ya ödenen primleri gösteren belge veya hizmet belgesi ile belgelendirilmesi, çalışmış olduğu tarihlerin SGK’ya yatırılan primlerle uyumlu olması gerekir.)

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Lisans mezuniyet belgesi,
Lisans transkript belgesi,
ALES belgesi,
Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere yapılacak müracaatlarda yüksek lisans belgesi, yoksa alanında 10 yıl tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge; ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere yapılacak müracaatlarda yüksek lisans belgesi yoksa 2 yıl tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge. (Tecrübenin lisans eğitiminden sonra olması, SGK’ya ödenen primleri gösteren belge veya hizmet belgesi ile belgelendirilmesi, çalışmış olduğu tarihlerin SGK’ya yatırılan primlerle uyumlu olması gerekir.)
Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır)Elektronik ortamda başvuru tercihini online seçen adayların, istenilen belgelerden 1-5 maddeler arasında belirtilenleri sisteme ekleyip, kaydını onaylayanların posta ile herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir.

Şahsen veya posta yolu ile başvurmak isteyenler elektronik ortamda kaydını tamamladıktan sonra başvuru formuna istenilen belgeleri ekleyerek son başvuru günü saat 17:00’a kadar ilgili birime ulaştırmaları gerekmektedir.NOT: Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçları Üniversitemiz http://www.kmu.edu.tr web sitesinde yayınlanacaktır. Bu konularda başka duyuru yapılmayacak olup, Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.