• Üniversite Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 5

İng. Öğretmenliği / İngiliz Dili Ve Edb/İng. Dil Bilimi / Amerikan Kültürü Ve Edb / İng. Mütercim-Tercümanlık Bölümü Mezunu Olmak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU:Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A-GENEL…ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (Lisans mezuniyet alanında en az 70 puan almış olmak.)

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. )

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Yabancı Dille Eğitim yapılan programlarda bu yönetmeliğe tabi öğretim elemanları kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik Hükümleri Uygulanır.


B- ÖZEL ŞARTLAR

1-Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/ogr...udilekcesi.pdf
2- Özgeçmiş Ve Varsa Bilimsel Çalışma Yayınlarını Kapsayan Bir Takım Dosya
3 Lisans Diploma Örneği (Onaylı)
4-Lisans Transkript Belgesi (Onaylı)
5-ALES Belgesi Fotokopisi
6- Yabancı Dil Belgesinin Fotokopisi
7- Varsa Yüksek Lisans Veya Doktora Belgesi (Onaylı)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
10- Askerlik Belgesi
11- Savcılık Belgesi
12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Çalışmışlığı Varsa)
NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (2.Kat Akademik Büro) Kayseri
Tel.: 0 352 4374916
Faks: 0 352 4375264

D- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.