• Üniversite Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SİVİL HAVACILIK Y.O.
 • Bölüm Adı UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 5

Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Mezunu Olmak. Sivil Havacılık Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:
Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adayların yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olanların belgelendirmek kaydıyla alanında en az on yıl tecrübeli olmak.

C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/ogr...udilekcesi.pdf
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya
3 Lisans diploma fotokopisi (Onaylı)
4-Lisans transkript fotokopisi (Onaylı)
5-ALES belgesi fotokopisi
6- Yabancı Dil Belgesinin Fotokopisi
7-İlan edilen kadroya bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenim Durum Belgesi (Onaylı)
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı)
9- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)
10- Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge(erkek adaylar için)
11- Savcılık belgesi
12- Hizmet belgesi (Daha önce kamuda hizmeti varsa)
NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (2.Kat Akademik Büro) Kayseri
Tel.: 0 352 4374916
Faks: 0 352 4375264

D- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.