• Üniversite Adı YALOVA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ARMUTLU MYO
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 21.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 6

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu yönetimi Lisans Mezunu olup, Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla alanında en az 1 Akademik deneyime sahip olmak

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (Lisans öğreniminde mezun olduğu alanındaki puan türünden) ALES’den en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu yönetimi Lisans Mezunu olup, Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla alanında en az 1 yıl Akademik deneyime sahip olmak.
b) Öğretim Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

MUAFİYET
a) Doktorasnı tamamlamış olanlar,
b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES)’den, Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu
2. Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
3. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
4. ALES Belgesi.
5. Varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
6. Lisans Transkripti Noter yada Resmi Kurum onaylı
7. Onaylı Yüksek Lisans belgesi
8- En az 1 yıl akademik deneyimli olduğunu gösterir belgesi.

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
2- Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
3- Başvuru, Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, Başvuru formuyla birlikte istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)
4- Adaylar Öğretim Elemanları Başvuru Formuna http://www.yalova.edu.tr/ylv2236.aspx adresten ulaşabilirler.
5- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
6- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:
Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Rüstem Paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. No;146 Kat:2
77100 YALOVA

Tel. : 0226 814 62 01/51 21
Faks : 0226 813 89 48