• Üniversite Adı YALOVA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı ARAP DİLİ VE BELAGATİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 21.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 6

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (Lisans öğreniminde mezun olduğu alanındaki puan türünden) ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
c) Söz konusu Bölümde Yabancı dille (Arapça) eğitim-öğretim yapıldığından; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den Arapçadan en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR
a) İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olup, Temel İslam alanında Yüksek lisans yapmış olmak.
b) Öğretim Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
c) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak , 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
d) Yabancı dil koşullarında Arapça dili geçerli olacaktır.

MUAFİYET
a) Doktorasını tamamlamış olanlar,
b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu
2. Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
3. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
4. ALES Belgesi.
5. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
6. Lisans Transkripti Noter yada Resmi Kurum onaylı
7. Onaylı Yüksek Lisans belgesi

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
2- Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
3- Başvuru, Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, Başvuru formuyla birlikte istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)
4- Adaylar Öğretim Elemanları Başvuru Formuna http://www.yalova.edu.tr/ylv2236.aspx adresten ulaşabilirler.
5- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
6- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:
Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rüstem Paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. No;146 Kat:2 77100 YALOVA
Tel. : 0226 814 62 01/51 21 Faks : 0226 813 89 48